Címoldal | Kosár tartalma | Jogi közlemény | Fórum | Csomagküldés díjszabása | Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Új hirdetés
Minden cucc
PC cuccok
HiFi cuccok
Hanglemezek
Autóalkatrész
Motoralkatrész
Kertigép alkatrész

Minden város
Budapest
Szentes
Balatonmagyaród
Postán
ApróhirdetésJogi közlemény:

Cégadatok:

Az Árwill Elektronic Bt. adatai:
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 34/b.
Adószám: 29113091-2-43
Telefon: +36-1-3614480
Fax: +36-1-2791630
Vásárlói észrevételek, levelek: arwill(kukac)freemail.hu

Reklamáció, garancia, szavatosság:

Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy és számla (blokk) birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem került kiállításra, a termék megvásárlását igazoló számla (blokk) ellenében tudunk elfogadni mindkét esetben rövid jegyzőkönyv felvételével.

Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla (blokk) ellenében és rövid jegyzőkönyv felvételével fogadunk el.
Minden esetben a termék ottléte, székhelyünkre való visszajuttatása szükséges.

A reklamációs protokoll tartalma:

- olvashatóan kitöltött jegyzőkönyv,
- az ügyfél neve és címe,
- a termék vásárlását igazoló irat,
- a hiba pontos leírása,
- amennyiben ismert, a hiba oka.

A reklamáció érvényessége:

Elsősorban a legfontosabb célkitűzésünk a felmerülő probléma legmegnyugtatóbb orvoslása, tehát az alább leírt szigorú szabályok mellett természetesen az a legfőbb célunk, hogy a vevő mindig elégedetten távozzon és a problémája gyorsan és gördülékenyen megoldódjon. A legtöbb esetben eddig ez sikerült is.
A garancia időtartama a mellékelt garanciajegyen van meghatározva, általában – terméktől függően – 6-12 hónap. Kivételt képeznek azok az alkatrészek, alkotóelemek, részegységek, ahol a termék felhasználása bizonyos művelethez kötődik (pl. beültetés, forrasztás), illetve a félvezetők és félvezetőket tartalmazó részegységek, melyekre nincs jótállás. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet vagy az azonosító matrica sérülése esetén. Használt komponensek nem reklamálhatók. Amennyiben a mennyiségi egység nem darabszám, (hanem pl. hossz- vagy tömeg), csak akkor fogadunk el reklamációt, ha az áru mennyisége a számlán feltüntetett értéktől nem tér el. Kétes esetekben egyedi elbírálást alkalmazunk. Az ügyfél reklamációját a reklamáció felülbíráslása követi. Abban az esetben, ha a terméket valaki önhatalmúlag javítani próbálta, vagy egyéb beavatkozást végzett, úgy a termék szavatossága kizárt.

Hibás, vagy három napon belül meghibásodó készüléket cserélünk, amennyiben erre nincs lehetőség a vételárat visszatérítjük.

Nincs lehetőség pénz visszafizetésére abban az esetben, ha a a vevő időközben meggondolta magát, vagy már nem tetszik neki a választott termék, vagy bármi egyéb nem a termék minőségi és működésbeli hibájára utaló magyarázattal áll elő.

Garanciális és garancia utáni szerviz:

Vitás esetekben a hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el. Az interneten történő vásárlással a PTK szerinti szállítási vagy adás - vételi megállapodás jön létre az adott árura. "Fogyasztó" akkor létezik, ha Ön magánszemélyként vásárol. Elsősorban a PTK szabályozza a szavatossági előírásokat.

Szavatosság:

Az értékesítő felelősséget vállal arra, hogy amit Ön megvásárol, az hibátlan. Ha ez mégsem így van, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy az hibátlan legyen, még akkor is, ha csak később derül ki, hogy a hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba). A szavatossági időről általában jogszabály rendelkezik, termékcsoportonként eltérő lehet.

Jogok a termékszavatossági körben:

Elsősorban az Ön választása szerinti kijavítás vagy csere, kivéve amennyiben ez valamilyen oknál fogva lehetetlen, vagy ha más lehetőséggel összehasonlítva az Árwill Elektronic BT-re nézve aránytalan többletköltséget jelentene.

Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt az Árwill Elektronic BT nem vállalja, igényelhető megfelelő árleszállítás, illetve Ön a vásárlástól elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ön köteles az Árwill Elektronic BT-t a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a problémáról. A PTK szerint "fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni".

A "fogyasztók"-nak két éve áll rendelkezésre a szavatossági jogok érvényesítésére, nemfogyasztók"-nak hat hónap az elévülési idő, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Ha azonban valamilyen jogilag elfogadható oknál fogva nem tudta az igényét érvényesíteni, akkor a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A termékszavatosságot illetően bővebb információk „a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről" szóló 1959. évi IV. törvényben, továbbá a „www.fogyasztovedelem.hu”, „www.nfh.hu” oldalakon is találhatók.

Jótállás:

Az Árwill Elektronic BT jótáll azért, hogy az, amit Ön megvásárol legalább a garancia jegyen feltüntetett ideig kifogástalanul fog működni. Jogszabály rendelkezik erről is. A termék mellé adott jótállási (garancia) jegyen találhatók - többek között - a jótállás alapján Önt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei.


webcam

Használt számítógépek és
egyéb informatikai eszközök felvásárlását,
elszállítását,
újrahasznosítását vállaljuk.


Az oldal üzemeltetője a BlueBrand Kft.